Nabídka ojetých vozů od autorizovaných partnerů Toyota

Podmínky pro uživatele

Přistoupením a používáním stránek TOYOTA jste přistoupili na tyto podmínky bez omezení a výjimek. Váš přístup na stránky TOYOTA je tímto podroben těmto podmínkám a stejně tak všem vztahujícím se zákonům.

Toyota Motor Czech, s.r.o - dále jen "TMCZ"

Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe ("TMME")

Obsah

Web TOYOTA obsahuje informace vztahující se k produktům TOYOTA a propagačním kampaním TOYOTA. Produkty TOYOTA popsané na těchto stránkách jsou prodejné pouze prodejci a servisy autorizovanými Toyotou.

Všechny informace na těchto stránkách slouží pouze jako orientační. Tyto stránky nesmí být používány jako zdroj informací nahrazující autorizované prodejce a servisy TOYOTA. Informace na těchto stránkách nejsou legálně závazné a nepředstavují prodejní nabídku.

TMCZ se vynasnaží v rámci mezí zaručit, že informace na těchto stránkách jsou správné a aktuální, jejich přesnost ovšem není zaručena a TMCZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za správnost, celistvost či autentičnost jakýchkoliv informací uvedených na těchto stránkách. Tyto stránky, všechny informace a materiály v nich obsažené jsou Vám poskytnuty takové, jaké jsou a bez jakékoliv záruky - vyslovené či implikované.

TMCZ si ovšem vyhrazuje právo na změnu - kdykoliv a bez oznámení - modelů, výbavy, specifikací a dostupnosti.

Ceny produktů TOYOTA

Informace o cenách obsažené na těchto stránkách TOYOTA či poskytnuté skrze ně jsou ryze informačního charakteru a nepředstavují prodejní nabídku na jakýkoliv produkt TOYOTA a zároveň nezavazují autorizované prodejce či servisy TOYOTA. Nákup jakéhokoliv produktu TOYOTA je podroben podmínkám smlouvy uzavřené při jednotlivých prodejích.

Použití technologie cookie

TMCZ využívá technologii cookie pro zjištění míst, odkud jste přišli na stránky TOYOTA, k registraci uživatelské aktivity na stránkách TOYOTA a zhodnocení a vylepšení stránek TOYOTA tak, aby pro vás byly přínosnějšími. TMCZ neregistruje pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích - žádné osobní informace o Vás nejsou pomocí této technologie uchovávány či využívány. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal či varoval před jejich přijetím.

Osobní data/uživatelem zadaná data

Jakékoliv osobní informace poskytnuté TMCZ skrze stránky TOYOTA budou použity pouze TOYOTOU v zájmu zlepšení služeb TOYOTA - včetně marketingu. TMCZ se snaží sbírat, přenášet a skladovat data bezpečným způsobem tak, jak si to tato data zasluhují. TMCZ nepošle Vaše osobní data třetím stranám kromě jiných entit/součástí Toyota distribučního řetězce. Kdykoli máte přístup ke svým datům, můžete je opravit či vznést námitku proti jejich použití.

TMCZ není zavázána sledovat a/nebo opravovat jakákoliv data zadaná na stránky TOYOTA jejich uživateli a žádným způsobem neručí za takováto uživateli vložená data, TMCZ si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a odstranit je bez udání důvodu.

Copyright, průmyslové a intelektuální vlastnictví

Prezentace a veškerý obsah těchto stránek včetně zdrojového kodu pro tvorbu těchto stránek je chráněn právy průmyslového a intelektuálního vlastnictví. Právo užívat informace (text, obrazové materiály, grafiku) z těchto stránek máte pouze pro osobní nekomerční účely - nesmíte kopírovat, reprodukovat, měnit, posílat, licencovat či publikovat celek či části za jakýmkoliv účelem bez předchozího písemného souhlasu TMME a TMCZ kromě prostého prohlížení stránek Vámi.

Využití obrázků z oficiálních stránek Toyota na stránkách fan klubů a na osobních stránkách

TMCZ uznává character Internetu a WWW coby média pro sdílení informací - a tak umožňuje reprodukci obrazových materiálů ze stránek TOYOTY na osobních stránkách či na stránkách oficiálních fan klubů za podmínky, že je žádost o toto použití učiněna a poslána na adresu administrátora stránek TOYOTA na katerina.blinova@toyota.cz. Pro vaši informaci, zde jsou kritéria pro posuzování případných žádostí:

  • Stránka má neziskové účely;
  • Stránka popisuje značku a výrobky Toyota v dobrém světle;
  • Stránka neobsahuje neslušné či nelegální materiály;
  • Obrazový materiál zůstane nezměněn (žádný dodaný text, fotokoláž, změna barev, deformace apod.);
  • Reprodukovány mohou být pouze obrazové materiály zobrazující produkty Toyota, především prvky grafické úpravy stránek Toyota nesmí být jakkoli reprodukovány;
  • Množství reprodukovaných obrazových materiálů je rozumné a v souladu s účelem osobních či fan klubových stránek;
  • Copyright vlastníka je uveden takto: 'Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe ("TMME")';
  • Zdroj obrazového materiálu je uveden včetně odkazu na stránky Toyota;
  • Užitím obrazového materiálu jednotlivec souhlasí s tím, aby jej TMCZ kontaktovala za účelem vytvoření odkazu ze stránek Toyota na jeho stránky.

Uživatel souhlasí s tím, že autorizace použití těchto materiálů může být kdykoli a bez udání důvodu TMCZ zrušena a také se zavazuje po upozornění odstranit obrazové materiály ze svých stránek s okamžitou platností.

Obchodní značky

Všechny obchodní značky, loga a značky služeb uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím Toyota Motor Corporation, TMME či třetích stran. Nesmíte je používat, stahovat k trvalému uložení, jakkoli je kopírovat či distribuovat bez písemného souhlasu Toyota Motor Corporation, TMME či třetích stran, v závislosti na tom, komu náleží.

Hyperlinkové odkazy

Stránky TOYOTA mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, které jsou na stránkách Toyota zcela nezávislé. TMCZ netvrdí a nezaručuje, že informace uvedené v takovém hypertextovém odkazu či stránce, na niž odkazuje, jsou přesné, kompletní či autentické. Na všechny odkazované internetové stránky přistupujete na své vlastní riziko.

Omezená zodpovědnost

TMCZ výslovně odmítá jakoukoli zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou či jinou škodu vycházející z či jakkoli spojenou s vaším přístupem na stránky TOYOTA a jejich užívání či za ztrátu či škodu způsobenou počítačovým virem ovlivňujícím vaše počítačové vybavení či spolehlivost informací získaných skrze stránky TOYOTA.

Změna těchto ustanovení

TMCZ si vyhrazuje právo na změnu těchto ustanovení kdykoli podle svých obchodních zájmů a potřeb, tímto se Vám doporučuje navštívit tuto stránku a seznámit se s pravidly pokaždé, kdy na tyto stránky přistupujete.

Získaná uznání

Projevením uznání stránkám TOYOTA souhlastíte s tím, že si TOYOTA ponechává právo podle svého modifikovat projevené uznání a publikovat či nepublikovat je na těchto stránkách TOYOTA. TOYOTA nepřijímá žádnou zodpovědnost ve vztahu k obsahu těchto zpráv publikovaných na stránkách TOYOTA.

Kódy třetích stran

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).


Zpět